Växjö

Vuxenutbildning

Humanus har av Växjö kommun blivit auktoriserad utbildningsanordnare.

Från och med 1/7-2017 införs Växjölöftet Vuxenutbildning med auktoriserade anordnare som ska bedriva vuxenutbildning. Detta innebär att Växjö kommun tillämpar auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning och enligt kundvalssystemet har eleverna rätt att välja den av de auktoriserade utbildningsanordnare som ska utföra tjänsten.

Humanus har blivit auktoriserade och kommer att erbjuda utbildning i Svenska för invandrare samt grundläggande vuxenutbildning i svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap.

 

Ali Feizabadi
Affärsområdeschef
Uppdragsverksamhet med inriktning
Vuxenutbildning och Yrkeshögskola
0708-32 04 59