Vår vision och värdegrund

hum_logoVision

Humanus vision är att vara Din partner i det livslånga lärandet.

Värdegrund

Humanus Utbildning sätter individens välbefinnande och personliga utveckling i centrum.
Vi hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår verksamhet utgår från människans  förmåga att själv utforma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

Vad betyder vår värdegrund i det dagliga arbetet?

Inom Humanus ska normer prövas och ifrågasättas. Vi strävar efter ett öppet, nyfiket och inkluderande klimat. Detta är en framgångsfaktor och en nödvändig del i företagets utveckling.

Humanus ska vara en mötesplats där förståelse skapas för olikheter. Internt i organisationen finns en utmaning att ta tillvara den kompetens som finns och aktivt söka efter det nya och utmanande. Med mångfald kommer mångsidighet och bred kompetens. Erfarenheter från andra delar av samhället och omvärlden är en kvalitetsfaktor för våra utbildningar och tjänster.