Trelleborg

Start av näringsverksamhet

Affärsidé, företagsekonomi, marknadsföring  och administration

Utbildningens rikttid: 5 veckor

Alternativt erbjuds en sammanfattande utbildning som seminarium, hel- eller halvdag.

Utbildningen Start av näringsverksamhet är en arbetsmarknadsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. För dig som arbetssökande och ser eget företag som alternativ ger utbildningen de grundkunskaper du behöver. Du får dessutom rådgivning och support angående skapande av affärsplan, marknadsföringsstrategi samt genomförande av marknadsanalys. Din affärsidé prövas, finjusteras och konkretiseras.

Kontakta din Arbetsförmedling för att ta reda på vilka möjligheter du har att få delta!

Kursort: Trelleborg
Alt. kursorter: Skurup, Svedala, Vellinge, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo

Kontaktperson, Humanus:
Anita Jakobsson, Tel 0709-66 09 06, anita.jakobsson@humanus.se


Infoblad Start av näringsverksamhet


Infoblad Start av näringsverksamhet -seminarium


Stöd och matchning

Är du redo för jobb?

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. “Konkreta arbetsgivarkontakter – snabbaste vägen till jobb”De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig.

Aktiva jobbagenter, konkreta arbetsgivarkontakter och matchning – den rakaste vägen till jobb.

Varje onsdag kl 13-15

Information om Stöd & Matchning

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen till Västergatan 41

Känner du dig inte helt redo för jobb just nu?

Du vill kanske välja en ny inriktning, eller är osäker på vad du vill och kan jobba med. Då får du stöd av oss. En handledare finns vid din sida och tillsammans kartlägger vi din arbetsmarknad och din väg till jobb. Våra insatser leder till jobb och du kan få hjälp med dina ansökningshandlingar, delta i givande workshops, hitta praktik, göra studiebesök, hitta rätt företag, träna inför en intervju eller förbereda dig för studier. Alla våra handledare är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden.

Vi gör dig redo för jobb!

Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt stöd för att bryta sin arbetslöshet.

STOMKNAPP

Läs mer om Stöd och matchning här.

pdf-symbol
Infoblad Stöd och matchning Trelleborg

اذا كنت ترغب في معلومات باللغة العربية المرجو الاتصال

Layla Saleh, 0701-43 31 93, layla.saleh@humanus.se


Introduktion till arbete

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov.

Tjänsten inleds med att du tillsammans med din Arbetsförmedlare och oss gör en planering för din tid hos Humanus.

Introduktion till arbete innehåller två delar:

Del 1, Orientering mot Arbete och
Del 2, Arbetsprövning.

Läs mer om Introduktion till arbete här.

pdf-symbol


Infoblad Trelleborg Introduktion till arbete Humanus


svenskahaftenGrundläggande moduler

Humanus erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen ”Grundläggande Moduler” som ska hjälpa dig i din etablering på den svenska arbetsmarknaden. Du får en klar bild av hur det svenska samhället  och den svenska arbetsmarknaden fungerar och förbättrar dina  kunskaper i det svenska språket. Efter din tid på Humanus ska du vara närmare ett jobb eller vara redo att börja en utbildning.

Utbildningen består av olika moduler som går att kombinera och innehåller bl.a. svenska, studie – och yrkesvägledning, svensk arbetsmarknad, data och praktik.

Läs mer om Grundläggande Moduler här.

Informationsblad på flera språk (pdf-filer):

Svenska – Grundläggande Moduler

Arabiska – المودیلات الأساسیة

Dari – واحدهای بنیادی

Engelska – Basic modules

Franska – Modules de base

Persiska – واحدهای ﭘﺎیه

Polska – Podstawowe moduły

Romani – Fundamentalna modelija

Ryska – Основ ные (базовые) Модули

Somaliska – Maad dooyinka aasaasiga ah

Spanska – Módulos Básicos

Thai-  บทเรียนโมดูลพืน้ ฐาน

Tigrinska – መሰረታውያን መለክዒታት


Omställning/Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi erbjuder ett upplägg som i grunden utgår från en insats om 6 månader. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Läs mer om omställning >