fbpx

Start av näringsverksamhet

Utbildning och seminarier

Starta eget

Affärsidé, företagsekonomi, marknadsföring  och administration

5 veckors kurs i Trelleborg

Utbildningens rikttid: 5 veckor
Alternativt erbjuds en sammanfattande utbildning som seminarier, hel- eller halvdag.

Utbildningen Start av näringsverksamhet (Starta eget) är en arbetsmarknadsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. För dig som arbetssökande och ser eget företag som alternativ ger utbildningen de grundkunskaper du behöver. Du får dessutom rådgivning och support angående skapande av affärsplan, marknadsföringsstrategi samt genomförande av marknadsanalys. Din affärsidé prövas, finjusteras och konkretiseras.

KURSINNEHÅLL
 1. Från idé till företag
  • Vad innebär det att starta och driva företag
  • Utarbeta affärsidé
  • Skapa affärsplan
  • Företagsformer
  • Bokföringsskyldighet
  • Registrering av företag
 2. Marknadsföring i småföretag
  • Marknadsföringens grunder
  • Tillämpliga lagar
  • Marknadsundersökning, marknads- och kundanalys
  • Digital marknadsföring
  • Marknadsföringsplan
 3. Företagsekonomi
  • Grundläggande begrepp inom affärsekonomi
  • Avtal
  • Prissättning
  • Finansieringsformer
  • Investeringsbehov
  • Ekonomisk analys
 4. Företagsadministration
  • Kontoplansutformning
  • Bokföringskunskap/bokföringsregler
  • Momsredovisning
  • F-skatt för företaget
  • Fakturering
  • Försäkring
 5. Övrigt
  • Arbetsmiljö
  • Miljöfrågor
  • Jämställdhet och mångfald