fbpx

Samhällsorientering – Härnösand

Samhällsorientering

Utbildningen Samhällsorientering för nyanlända omfattar 60 timmar. Timmarna är fördelade på 5 utbildningstillfällen per vecka á 3 timmar. Rikttiden blir därför 4 veckor men utbildningen kan pågå under fler veckor med färre utbildningstillfällen per vecka.

Utbildningen består av 8 moduler varvid löpande intag kan tillämpas och deltagare kan påbörja utbildning vid start av närmaste modul:

  1. Att komma till Sverige.
  2. Att bo i Sverige.
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  4. Individens rättigheter och skyldigheter.
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
  6. Att påverka i Sverige.
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
  8. Att åldras i Sverige.

Läromedel

Som huvudläromedel använder vi ”Om Sverige” (framtagen av Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län) i bokform, som webbsida i smartphone och som pdf-fil – i kombination eller i den form som passar den enskilde deltagaren. Materialet finns på följande språk:

Svenska, arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, dari, engelska, franska, tyska, sorani, spanska och thailändska.

De olika modulerna/teman i utbildningen ges också en lokal förankring med en orientering i de lokala förutsättningarna och förhållandena på t.ex. arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom sjuk- och tandvården, kommunal service och kollektivtrafik. Vi tar löpande fram lokalt informationsmaterial innehållande kontaktlistor och checklistor.


Ansökan om deltagande i samhällsorientering