fbpx

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplan med individuell handlingsplan

Från och med den 1 juli 2018 skall arbetsgivaren utarbeta en plan för medarbetarens återgång i arbete. Detta ska ske senast då medarbetaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar. Planen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd med högst 10 000 kr per arbetstagare och år.

Utifrån en nulägesanalys upprättas en individuell handlingsplan. Coachande och motiverande samtal används i en kartläggningsprocess parallellt med att rehabplanen tas fram. Vi kommer med konkreta förslag på hur ni kan gå vidare i ärendet och vilka anpassningar och ytterligare insatser som kan bli aktuella. Om det klart framgår att arbetstagaren inte kan återgå i ordinarie arbete hos arbetsgivaren kan Rehabomställning bli aktuellt.

Tid 3 veckor

Kostnadsfritt informationsmöte och kartläggningssamtal

Vi erbjuder kostnadsfritt informationsmöte och inledande kartläggningssamtal. Efter detta beslutar ni om ni vill gå vidare med ett individanpassat avtal.

Kontakta oss för att boka ett möte.

Kontakt
omstallning@humanus.seInfoblad rehabilitering/outplacement


Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kommer att utvidgas. Från och med den 1 juli 2018 skall arbetsgivare efter 30 sjukdagar ha utarbetat en plan för medarbetarens återgång i arbete*. Denna plan ska omfatta anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Regeländringarna kommer även innebära att det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivaren utvidgas till att omfatta planering, genomförande och uppföljning.

Bidrag till rehabilitering via AGS-fonden

Arbetsgivare kan få hjälp med halva kostnaden för rehabiliteringsinsatser genom AGS-fonden. Det är Svenskt Näringsliv och LO som i en gemensam fond avsatt medel för individuella rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om villkor och ansökan hos AFA Försäkring: www.afaforsakring.se