fbpx

Rehabiliteringsomställning

Individuellt omställningsprogram

När möjligheterna till återgång i arbete på den befintliga arbetsplatsen är osäkra kan vi hjälpa till med ett individanpassat rehabiliteringsomställningsprogram.

Vi utgår från klientens förutsättningar och intressen med målsättningen att finna en långsiktig och hållbar väg framåt. Humanus arbetar tillsammans med klienten fram en individuell handlingsplan med utgångspunkt i denna målsättning. Förutom individuella coachsamtal finns det möjlighet att delta i föreläsningar och aktiviteter inom olika områden som driver processen framåt.

Orientering mot arbete

Klienten ges möjlighet till ökade arbetsmarknadskunskaper. Olika studiebesök kan genomföras med målsättningen att klienten ska få en inblick i alternativa yrkesingångar. Det finns även möjlighet att boka möten med studie- och yrkesvägledare eller ”starta eget”-rådgivare. Möjligheten att påverka den egna hälsan och välbefinnandet diskuteras tillsammans med konsulten.

Bearbetande/terapeutiska insatser

Vi kan vid behov koppla in arbetspsykolog, behandlingsterapeut, samtalsterapeut, sjukgymnast eller arbetsterapeut för bearbetande/terapeutiska insatser.  Dessa insatser planeras och offereras när behov uppstår och i samråd med uppdragsgivare.

Extern arbetsprövningsplats

Klienten kan under programmet genomföra arbetsprövning i reell miljö och få sin arbetsförmåga kartlagd. Syftet med insatsen är att underlätta klientens återgång i arbete utifrån de individuella behoven och arbetsmarknadens krav. Arbetsplatsen är individuellt framtagen och bygger på en matchning som görs utifrån vad som framkommit i kartläggningsprocessen. Humanus har heltidsanställda jobbagenter som hjälper till att matcha klienten mot lämpliga arbetsgivare.

Tid 4 månader

Kostnadsfritt informationsmöte och kartläggningssamtal

Vi erbjuder kostnadsfritt informationsmöte och inledande kartläggningssamtal. Efter detta beslutar ni om ni vill gå vidare med ett individanpassat avtal.

Kontakta oss för att boka ett möte.

Kontakt
omstallning@humanus.seInfoblad rehabilitering/outplacement


Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kommer att utvidgas. Från och med den 1 juli 2018 skall arbetsgivare efter 30 sjukdagar ha utarbetat en plan för medarbetarens återgång i arbete*. Denna plan ska omfatta anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Regeländringarna kommer även innebära att det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivaren utvidgas till att omfatta planering, genomförande och uppföljning.

Bidrag till rehabilitering via AGS-fonden

Arbetsgivare kan få hjälp med halva kostnaden för rehabiliteringsinsatser genom AGS-fonden. Det är Svenskt Näringsliv och LO som i en gemensam fond avsatt medel för individuella rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om villkor och ansökan hos AFA Försäkring: www.afaforsakring.se