Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Outplacement

Oavsett om kompetensbrist, personliga omständigheter, övertalighet eller andra anledningar ligger bakom är det ibland bäst att avsluta en anställning. Vår erfarenhet är att många arbetsgivare uppskattar stöd från en extern part som kan stötta medarbetaren till nästa steg i yrkeslivet. Anställda som har kommit i otakt med verksamheten får hjälp med att finna ett nytt arbete, något som medverkar till att de som blir kvar i organisationen känner förtroende för att omställningar hanteras på ett bra vis.

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare. Vi erbjuder ett upplägg som utgår från en insats om maximalt 6 månader. Målet är dock att klienten ska gå vidare mot en ny anställning så fort som möjligt.

Varför lyckas vi?

Att hjälpa människor att hitta nya anställningar eller studievägar är vår huvudsysselsättning och inom Humanus har vi en unikt sammansatt personalkompetens som spänner över många områden.

Vi sätter ihop en expertgrupp för att matcha våra klienters behov. Grupperna kan t.ex. bestå av erfarna coacher, studie- och yrkesvägledare, starta eget-rådgivare och rehabiliteringskonsulter. Förutom våra expertgrupper har Humanus heltidsanställda jobbagenter som enbart arbetar med att bearbeta och bygga upp kontakter med det lokala näringslivet. Allt för att finna nya vägar till arbete för våra klienter.