Nu är vi godkända av Försäkringskassan

Humanus har nu erhållit godkännande av Försäkringskassan avseende företagshälsovård. Det innebär att arbetsgivare som anlitar oss när det gäller arbetsplatsnära stöd kan söka stöd från Försäkringskassan. Kontakta oss för mer information kring detta.

Arbetsgivare kan även söka stöd för rehabiliteringsplaner och arbetslivsinriktad rehabilitering för anställda om halva kostnaden genom AGS-fonden.

AGS kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga. För att rehabiliteringsåtgärden ska godkännas krävs att den som utför rehabiliteringen motsvarar vissa kriterier. Dessa kriterier uppfyller Humanus Utbildning Syd AB.

Läs mer om rehabiliteringsplan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du gillar kanske också...