fbpx

Marknadsföring för kulturarbetare

För dig som är inskriven vid Arbetsförmedlingen Kultur

Kurs i marknadsföring

Kursen Marknadsföring för kulturarbetare är en praktisk och resultatinriktad utbildning. Vi går igenom de möjligheter att marknadsföra sina tjänster och/eller produkter som finns idag med fokus på digitala kanaler. De erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå ut på ett profilerat och personligt sätt. Möjligheterna att styra marknadsföringen mot rätt målgrupp och beslutsfattare samt att följa upp och i realtid se effekterna av marknadsföringsinsatser är slående jämfört med traditionell marknadsföring.

Kursen behandlar hela säljprocessen med utgångspunkt i affärsmässigt tänkande, via strategisk marknadsföring och personlig försäljning till offertering och förhandling. Kursen är anpassad för kulturarbetare och utgår från personlig marknadsföring och tar upp smarta och kostnadseffektiva sätt att bygga sitt varumärke och nå potentiella kunder och uppdrag.
Kursen har ett grundupplägg (se baksidan) och vi kan lägga mer eller mindre fokus på vissa områden beroende på dina och dina kurskamraters behov. Vi kommer därför att kontakta dig innan kursstart för att få veta lite om dina förväntningar på kursen.


Kursinnehåll

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler, var och en med en tydlig målsättning:

Affärsmannaskap och ekonomi, 2 dagar

Affärsidé, affärsplan, marknad, målgrupper, konkurrentanalys, SWOT, företagsekonomi, kalkylering, prissättning.

Kursen mål och syfte är att deltagarna ska förstå företagandets förutsättningar i olika bolagsformer samt kunna värdera möjligheter och risker. Utgångspunkten är en affärsplan med dess olika delar, Affärsmannaskap i kursen lägger grunden för de kommande modulerna Marknadsföring och Försäljning genom att ge en grundläggande förståelse för affärsmässigt tänkande.
Ekonomi i kursen berör övergripande företagsekonomi med en fördjupningsdel i kalkylering och prissättning.

Marknadsföring, 5 dagar

Personlig marknadsföring, digital marknadskommunikation, content marketing, sociala medier, webbplats/cms, mobilt, seo, sem, e-postmarknadsföring, uppföljning och analys.

Kursen mål och syfte är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i marknadsföring. Huvudinriktning är på digital marknadsföring då det är det uppenbara alternativet för målgruppen. Vi utgår i kursen från verktyg som är gratis eller i vart fall mycket kostnadseffektiva. Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskaper och färdigheter i marknadsföring via sociala medier som Facebook, Instagram, Linkedin samt via e-post med verktyg som Mailchimp. Vidare ska de kunna utnyttja marknadsföringsverktyg som webbplats (alt. blogg).
Efter kursen kommer deltagarna att ha en god förståelse för de olika delarna i digital kommunikation och praktiskt kunna utveckla och arbeta med digital marknadsföring och marknadskommunikation i den egna verksamheten/yrkesrollen.

Försäljning, 2 dagar

Personligt varumärke, nätverk & mingel, icke-verbal kommunikation, personlig försäljning, säljprocessen, retorik, kundbesök, förhandling.

Kursen mål och syfte är att deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i försäljning. Kursen ger kunskap om hela säljprocessen från att nå kunden till affärsavslut. Utgångspunkten är att försäljning är en yrkesfärdighet, inte en naturbegåvning. Kursen lär deltagarna att prestera genom självinsikt och utveckling samt att ha en tydlig struktur i sitt säljarbete.
Kursen innehåller flera praktiska övningar.

Framtidsstrategi, 1 dag

Omvärldsbevakning, kompetensutvecklingsstrategi, handlingsplan.

Kursen mål och syfte är att deltagarna ska utveckla en egen strategi för framtiden avseende sin verksamhet och kompetensutveckling inom marknadsföring och försäljning.
Kursen utgår från utbildningens tidigare moment och inleds med sammanfattande snabbgenomgång av dessa. Deltagarna gör en enkel analys av sina, genom kursen, förvärvade kunskaper och färdigheter. Därefter görs en analys av den egna verksamhetens behov av marknadsföring och säljinsatser samt en handlingsplan för den egna utvecklingen.