fbpx

Malmö

Stöd och matchning

Är du redo för jobb?

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. “Konkreta arbetsgivarkontakter  – snabbaste vägen till jobb” De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig.

Varje måndag kl 13-15

Information om Stöd & Matchning

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen till Norra Skolgatan 29 B

Känner du dig inte helt redo för jobb just nu?

Du vill kanske välja en ny inriktning, eller är osäker på vad du vill och kan jobba med. Då får du stöd av oss. En handledare finns vid din sida och tillsammans kartlägger vi din arbetsmarknad och din väg till jobb. Våra insatser leder till jobb och du kan få hjälp med dina ansökningshandlingar, delta i givande workshops, hitta praktik, göra studiebesök, hitta rätt företag, träna inför en intervju eller förbereda dig för studier. Alla våra handledare är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden.

Vi gör dig redo för jobb!

Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt stöd för att bryta sin arbetslöshet.

STOMKNAPP

Läs mer om Stöd och matchning här.

pdf-symbol


Infoblad Stöd och matchning Malmö


Akademikerspåret
Korta vägen

är för dig som har en akademisk utbildning från ett annat land än Sverige.

Målet med utbildningen är att öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande studier.

Utbildningen kan pågå under sex månader och planeras och genomförs enligt dina behov. Efter test och kartläggning väljer du tillsammans med oss och Arbetsförmedlingen vilka moduler som ska ingå i ditt spår som är antingen arbete eller studier.

Moduler som kan ingå är:

 • Inledande och avslutande språktest
 • Kartläggning
 • Akademisk vägledning
 • Metodik inom högre utbildning, analysmetod samt källkritik
 • Arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad
 • Yrkescoachning
 • Akademisk svenska inför yrkesområdet
 • Yrkesspecifikt innehåll
 • Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen i svenska är på avancerad nivå och du bör vara klar med din Sfi. Utbildningen kan också komma att ges på engelska.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Arbetsförmedlingen.

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt att gå utbildningen.

Korta vägen informationsblad


Introduktion till arbete

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov. Tjänsten inleds med att du tillsammans med din Arbetsförmedlare och oss gör en planering för din tid hos Humanus.

Din tid i Introduktion till arbete kan som allra längst vara ett år och är indelad i tre delar. Du kan i samråd med Arbetsförmedlingen välja om du vill delta i en eller flera delar.

Del 1: Kartläggning

Tillsammans gör vi en kartläggning av dig och av arbetsmarknadens kompetenskrav och behov. I samarbete med din arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare och hälsopedagog gör du upp en plan för din tid hos oss.

Del 2: Orientering inför arbete

Utifrån dina individuella behov kan du ta del av insatser som hjälper dig att driva din process framåt.

Exempel på innehåll:

 • Vägledningsinformation om arbetsmarknad och studier
 • Individuell vägledning
 • Studiebesök
 • Grundläggande datakunskap
 • Projektarbete om framtida yrkesområde
Del 3: Arbetsprövning

Du genomför en eller flera arbetsprövningar i reell miljö och får din arbetsförmåga klarlagd.

Syftet med insatsen Arbetsprövning är att underlätta din återgång till arbete och har utgångspunkt i dina individuella behov och arbetsmarknadens krav. Arbetsprövningen är arbetsplatsförlagd och kan genomföras på en eller flera arbetsplatser.

Bearbetande insatser

kan ingå och sker efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen.


Informationsblad


Start av näringsverksamhet

Affärsidé, företagsekonomi, marknadsföring  och administration

Utbildningens rikttid: 5 veckor

Alternativt erbjuds en sammanfattande utbildning som seminarium, hel- eller halvdag.

Utbildningen Start av näringsverksamhet är en arbetsmarknadsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. För dig som arbetssökande och ser eget företag som alternativ ger utbildningen de grundkunskaper du behöver. Du får dessutom rådgivning och support angående skapande av affärsplan, marknadsföringsstrategi samt genomförande av marknadsanalys. Din affärsidé prövas, finjusteras och konkretiseras.

Kontakta din Arbetsförmedling för att ta reda på vilka möjligheter du har att få delta!

Kursort: Trelleborg
Alt. kursorter: Skurup, Svedala, Vellinge, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo

Kontaktperson, Humanus:
Anita Jakobsson, Tel 0709-66 09 06, anita.jakobsson@humanus.se


Infoblad Start av näringsverksamhet


Omställning/Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi erbjuder ett upplägg som i grunden utgår från en insats om 6 månader. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Läs mer om omställning >