Malmö

Stöd och matchning

Är du redo för jobb?

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. “Konkreta arbetsgivarkontakter  – snabbaste vägen till jobb” De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig.

Varje måndag kl 13-15

Information om Stöd & Matchning

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen till Norra Skolgatan 29 B

Känner du dig inte helt redo för jobb just nu?

Du vill kanske välja en ny inriktning, eller är osäker på vad du vill och kan jobba med. Då får du stöd av oss. En handledare finns vid din sida och tillsammans kartlägger vi din arbetsmarknad och din väg till jobb. Våra insatser leder till jobb och du kan få hjälp med dina ansökningshandlingar, delta i givande workshops, hitta praktik, göra studiebesök, hitta rätt företag, träna inför en intervju eller förbereda dig för studier. Alla våra handledare är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden.

Vi gör dig redo för jobb!

Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt stöd för att bryta sin arbetslöshet.

STOMKNAPP

Läs mer om Stöd och matchning här.

pdf-symbol


Infoblad Stöd och matchning Malmö


För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur

Kurs i marknadsföring

Kursdeltagare i grupparbete vid dator

Kursen Marknadsföring för kulturarbetare är en praktisk och resultatinriktad utbildning. Vi går igenom de möjligheter att marknadsföra sina tjänster och/eller produkter som finns idag med fokus på digitala kanaler. De erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå ut på ett profilerat och personligt sätt. Möjligheterna att styra marknadsföringen mot rätt målgrupp och beslutsfattare samt att följa upp och i realtid se effekterna av kampanjer är slående jämfört med traditionell marknadsföring.

Kursen behandlar hela säljprocessen med utgångspunkt i affärsmässigt tänkande, via strategisk marknadsföring och personlig försäljning till offertering och avtal. Kursen är anpassad för kulturarbetare och utgår från personlig marknadsföring och tar upp smarta och kostnadseffektiva sätt att bygga sitt varumärke och nå potentiella kunder och uppdrag.
Kursen har ett grundupplägg och vi kan lägga mer eller mindre fokus på vissa områden beroende på dina och dina kurskamraters behov. Vi kommer därför att kontakta dig innan kursstart för att få veta lite om dina förväntningar på kursen.

Läs mer om utbildningen

pdf-symbol
Informationsblad Marknadsföringskurs (pdf)


Introduktion till arbete.

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov.

Tjänsten inleds med att du tillsammans med din Arbetsförmedlare och oss gör en planering för din tid hos Humanus.

Introduktion till arbete innehåller två delar:

Del 1, Orientering mot Arbete och
Del 2, Arbetsprövning.

Läs mer om Introduktion till arbete här.

pdf-symbol


Infoblad Malmö Introduktion till arbete Humanus


Omställning/Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi erbjuder ett upplägg som i grunden utgår från en insats om 6 månader. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Läs mer om omställning >