fbpx

Ledningsgrupp

Från vänster:
Anette Åström, Affärsområdeschef för arbetsmarknadstjänster
Jonnie Hedström, vice VD
Camilla Yngvesson, Ekonomichef
Ali Feizabadi, Affärsområdeschef Vuxenutbildning och Yrkeshögskola
Margaretha Pettersson, VD
Carol Gutenberg, Marknads- och affärsutvecklingschef