Introduktion till arbete

Humanus erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen tjänsten Introduktion till arbete.

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov.

Introduktion till arbete innehåller två delar:

symbol_adress_pixel kopieraDEL 1 – Orientering mot arbete

Utifrån dina individuella behov kan du ta del av insatser i form av workshops och andra grupp eller enskilda aktiviteter som bedöms driva processen framåt.

Som en parallell röd tråd har du individuella samtal med din arbetskonsulent. Tillsammans gör vi en kartläggning av dig och av arbetsmarknadens kompetenskrav och behov och genomför studiebesök med mål att du ska få med dig olika yrkesalternativ.

symbol_arbetsmarknad_pixel kopieraDEL 2 – Arbetsprövning

Du genomför en eller flera arbetsprövningar i reell miljö och får din arbetsförmåga klarlagd.

Syftet med insatsen Arbetsprövning är att underlätta din återgång till arbete och har utgångspunkt i dina individuella behov och arbetsmarknadens krav. Arbetsprövningen är arbetsplatsförlagd och kan genomföras på en eller flera arbetsplatser.

Vid behov kan du parallellt delta i Livsstilsorientering eller erhålla Bearbetande/terapeutiska insatser.

Humanus personal har lång erfarenhet av att motivera och vägleda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hos oss får du en egen arbetskonsulent. Alla våra arbetskonsulenter är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och anställningsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden. Våra arbetskonsulenter har goda kontakter med arbetslivet. Kontakter som de generöst delar med sig av.