fbpx

Introduktion till arbete

Humanus erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen tjänsten

Introduktion till arbete

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov. Tjänsten inleds med att du tillsammans med din Arbetsförmedlare och oss gör en planering för din tid hos Humanus.

Din tid i Introduktion till arbete kan som allra längst vara ett år och är indelad i tre delar. Du kan i samråd med Arbetsförmedlingen välja om du vill delta i en eller flera delar.

Del 1: Kartläggning

Tillsammans gör vi en kartläggning av dig och av arbetsmarknadens kompetenskrav och behov. I samarbete med din arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare och hälsopedagog gör du upp en plan för din tid hos oss.

Del 2: Orientering inför arbete

Utifrån dina individuella behov kan du ta del av insatser som hjälper dig att driva din process framåt.

Exempel på innehåll:

  • Vägledningsinformation om arbetsmarknad och studier
  • Individuell vägledning
  • Studiebesök
  • Grundläggande datakunskap
  • Projektarbete om framtida yrkesområde
Del 3: Arbetsprövning

Du genomför en eller flera arbetsprövningar i reell miljö och får din arbetsförmåga klarlagd.

Syftet med insatsen Arbetsprövning är att underlätta din återgång till arbete och har utgångspunkt i dina individuella behov och arbetsmarknadens krav. Arbetsprövningen är arbetsplatsförlagd och kan genomföras på en eller flera arbetsplatser.

Hälsa och friskvårdsaktiviteter

Genom tjänstens alla delar kan du delta i hälsa och friskvårdsaktiviteter.

Bearbetande insatser

kan ingå och sker efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Humanus personal har lång erfarenhet av att motivera och vägleda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hos oss får du en egen Arbetskonsulent. Alla våra arbetskonsulenter är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och anställningsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden. Våra Arbetskonsulenter har goda kontakter med arbetslivet. Kontakter som de generöst delar med sig av. Gemensamt för oss på Humanus är att vi alla har ditt framtida jobb i fokus!