Humanus får betygsrätt för Sfi och vuxenutbildning

Betygsrätt

Skolinspektionen har vid vår ansökan gjort den samlade bedömningen att Humanus har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller och med god kvalitet genomföra utbildning. Skolinspektionen har därför beslutat att utfärda betygsrätt till Humanus. Betygsrätt ges av Skolinspektionen.

Det innebär ett tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Du gillar kanske också...