Grundläggande moduler

Humanus erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen Grundläggande Moduler som ska hjälpa dig i din etablering på den svenska arbetsmarknaden. Du får en klar bild av hur det svenska samhället  och den svenska arbetsmarknaden fungerar och förbättrar dina  kunskaper i det svenska språket. Efter din tid på Humanus ska du vara närmare ett jobb eller vara redo att börja en utbildning.

Utbildningen består av olika moduler som går att kombinera och innehåller bl.a. svenska, studie- och yrkesvägledning, svensk arbetsmarknad, data och praktik.

symbol_penna_pixel kopieraModul 1 – Inledande Språkbedömning

Syftet med modulen är att testa dina kunskaper i svenska och göra en planering.

symbol_sprak_pixel kopieraModul 2 – Språk

Förberedande undervisning i svenska språket. Språkundervisningen fokuserar på den terminologi som ligger inom det yrkesområde som du är intresserad av och ger den kunskap som gör det möjligt för dig att gå vidare till arbete eller utbildning.

symbol_glad_pixel kopieraModul 3 – Sociala aktiviteter inför arbete

För dig som behöver information om svenska förhållanden när det gäller föräldrarollen, hälsa, sjukvård, friskvård, arbetsliv och social kompetens.

symbol_adress_pixel kopieraModul 4 – Studie- och yrkesvägledning:

Tillsammans tar vi fram minst två realistiska utbildnings- och/eller yrkesalternativ för dig. Vi tar hänsyn till förkunskaper, erfarenheter, personlig lämplighet och efterfrågan på arbetsmarknaden.

symbol_arbetsmarknad_pixel kopieraModul 5 – Grundläggande kunskaper om svensk arbetsmarknad

För dig som saknar kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du får en god inblick i den svenska arbetsmarknadens funktionssätt samt vad som gäller inom olika yrkes- och branschområden. Frågor som anställningsformer, anställningsavtal, branschkrav, kollektivavtal, arbetsmiljö och jämställdhet, rättigheter och skyldigheter med mera. Genomförandet sker dels genom undervisning, dels genom studiebesök på olika arbetsplatser. Du får praktiska tips och råd hur man söker arbete utan formella meriter och arbetslivserfarenhet. Du får också grundläggande information om hur man startar eget företag.

symbol_arbete_praktik_pixel kopieraModul 6 – Praktik med språkträning

För dig som vill prova på en ny yrkesinriktning eller en yrkesinriktning som ligger inom ditt tidigare erfarenhetsområde. Utifrån individuellt behov kan du praktisera på 1-3 olika arbetsplatser. Din handledare finns med som stöd på praktikplatsen. Tiden i praktik kan variera från 1-4 veckor.  Antalet praktikplatser och tiden i praktik beslutas i samråd med arbetsförmedlingen.

symbol_laptop_pixel kopieraModul 7 – Grundläggande datakunskap:

Du lär dig internet, skapa enklare dokument i Word samt skicka och ta emot e-post. Du får även kunskaper i hur man söker arbete via internet.

symbol_pengar_pixel kopieraModul 8 – Grundläggande matematik och hushållsekonomi

För dig som behöver hjälp och stöd med grundläggande matematik i vardagen, och praktisk träning i vardaglig hushållsekonomi.

symbol_kompetens_intyg_pixel kopieraModul 9 – Språkbedömning/test i svenska språket

Vi avslutar med att genomföra ett kunskapstest i svenska språket och sammanfattar dina resultat.