fbpx

För dig som är arbetsgivare

Söker du personal?

Ofta kan en rekryteringsprocess vara ansträngande och tidskrävande med massor av ansökningar att gå igenom. Vi kanske redan har din nästa medarbetare. Genom våra olika uppdrag inom omställning och arbetsmarknadstjänster har vi massor av kandidater. Vi känner dem ganska väl ur ett yrkesmässigt perspektiv och kan matcha rätt person till dina krav. Är det arbete där du kan tänka dig att anställa någon med ekonomiskt stöd så hjälper vi dig med kontakter med arbetsförmedlingen – hela vägen.

Genom oss får du:

 • Enkel och smidig rekryteringsprocess.
 • Tillgång till vår kompetens kring arbetsrättsliga frågor, anställningsstöd m.m.
 • Tillgång till kandidater med erfarenhet och kompetens
 • Tillgång till kandidater med rätt till anställningsstöd
 • Hjälp med alla kontakter
 • Allt kostnadsfritt

Kontakta oss om du har behov av personal eller om du är nyfiken och vill ha mer information.

Här hittar du alla kontaktpersoner på de orter vi har kontor (kontakta det närmaste).


Vad är en arbetsprövningsplats?

En arbetsprövningsplats är vad det låter som – att en person får pröva ett arbete utifrån sina förutsättningar. Det handlar om personer som har möjligheter och förmågor men som av olika anledningar inte är förankrade på arbetsmarknaden.
Att pröva ett arbete ger dem möjligheten upptäcka sina egna förmågor, få lära sig arbetslivets villkor och krav samt få ökad insikt om sig själva i förhållande till arbete. Det finns alltid en ansvarig kontaktperson på Humanus som fortlöpande följer upp arbetsprövningen och som du kan kontakta när som helst. Arbetsprövningen kan innebära att personen behöver börja på deltid för att sedan öka arbetstiden.

Matchning – rätt person på rätt plats

Har du som arbetsgivare möjlighet att erbjuda arbetsprövningsplats matchar vi dina önskemål och krav mot rätt person d.v.s. den som har intresse, kunskap, vilja och mål som uppfyller dessa. Innan beslut träffas vi (du, arbetsökande och Humanus handledare) för att se om förväntningar och krav stämmer överens.

Lite sammanfattande fakta:
 • personerna är försäkrade via Arbetsförmedlingen
 • det är inga kostnader för dig
 • kontaktperson på Humanus ansvarar för alla kontakter med berörda myndigheter och löpande uppföljning
 • arbetsprövningsplats kan vara upp till 6 månader
 • du gör en värdefull insats och någon gör en insats för dig

Intressant? Kontakta oss!