Författare: Humanus administratör

Nu är vi godkända av Försäkringskassan

Humanus har nu erhållit godkännande av Försäkringskassan avseende företagshälsovård. Det innebär att arbetsgivare som anlitar oss när det gäller arbetsplatsnära stöd kan söka stöd från Försäkringskassan. Kontakta oss för mer information kring detta. Arbetsgivare...

Sfi i Härnösand

Humanus har genom upphandling fått Härnösands kommuns förtroende att bedriva Sfi – svenska för invandrare – i kommunen. Avtalet börjar gälla från 31 maj 2018. För Humanus del innebär det en nyetablering i Härnösand....

YSM-upphandlingen: Humanus begär inte prövningstillstånd i kammarrätten

Dags för upphandlande myndigheter att ta ansvar Arbetsförmedlingens, Afs upphandling av Yrkes- och studieförberedande moduler för nyanlända, YSM, under förra året har väckt uppmärksamhet. Det har skrivits såväl tidningsartiklar som blogginlägg. Humanus begärde överprövning...