fbpx

Arbetsprövning

young people jobs groupPå uppdrag av Göteborgs Stad hjälper vi dig med arbetsprövning.

Om du är över 18 år, har svårt att komma ut i arbete och erhåller ekonomiskt bistånd eller andra insatser av socialtjänsten kan du få hjälp med en arbetsprövningsplats.

Arbetsprövning är en väg in på arbetsmarknaden och tillsammans med dig kartlägger vi din arbetsförmåga, dina intressen och dina utvecklingsmöjligheter. Vi hjälper dig att hitta en plats där du kan genomföra din arbetsprövning. Arbetsprövningen kan pågå upp till tre månader.

Vår kompetens sträcker sig över ett brett område med erfarenhet av att matcha deltagare med olika funktionsnedsättningar, arbetsskador och med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

Vi arbetar engagerat, tillsammans och med dig och dina mål i fokus. Alla våra arbetskonsulenter har gedigen utbildning, kunskap om arbetsmarknaden och dess villkor, ett brett kontaktnät och erfarenhet av att framgångsrikt stödja människor till nytt arbete.


Infoblad om arbetsprövningsplats (pdf)

Matchning – rätt person på rätt plats

Vi kartlägger dina mål, intressen och kompetenser innan vi matchar dig mot en passande arbetsgivare. Innan du börjar träffas vi för att se så att förväntningar och krav stämmer överens.

Lite sammanfattande fakta:

  • Kartläggning av dina erfarenheter, kompetenser och mål
  • Matchar mot passande arbetsplats
  • Tidplan med aktiviteter och tydliga mål görs upp
  • Täta uppföljningar med dig och arbetsplatshandledare
  • Avslut med genomgång av resultat, nya mål och vad ditt nästa steg är