fbpx

Arbetsmarknadstjänster

Hela vår verksamhet handlar om din väg till jobbet!

Humanus är, vad man kallar, en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.  Vi arbetar även med arbetsmarknadstjänster på uppdrag av t.ex. kommuner och är ett omställningsföretag med uppdrag via TSL (läs mer här).
Oavsett vilken typ av uppdrag det är, är alltid det långsiktiga målet ett jobb för dig!

gbg-int1

Humanus har lång erfarenhet av att arbeta med människor på väg in i arbetsmarknaden, antingen som ung och första jobbet som mål, utrikes födda med behov av språkstöd och kunskap om svensk arbetsmarknad eller de som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid – kort sagt alla som behöver det där extra stödet för att etablera sig på arbetsmarknaden.

  • Ditt mål i fokus!
  • Arbetslivsinriktade – jobbar aktivt med nätverk och kontakter inom alla sektorer.
  • Anställda jobbagenter och praktikanskaffare.
  • Systematiskt nätverksarbete med eget företagsregister.
  • Personal
    – vi prioriterar kompetens och erfarenhet och arbetar för att behålla vår personal.
  • Utvecklingsarbete inom metod och kvalitet
    – vi bevakar omvärlden, ifrågasätter kontinuerligt hur vi arbetar, följer upp kvaliteten i det vi gör, utvecklar vår arbetsmetodik m.m. – allt för att korta vägen till arbete för dig.