fbpx

Arbetslivsinriktad rehabilitering

För personal inom Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst

outplacement

Humanus erbjuder tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering och karriärutveckling som innefattar bedömning, coachning och vägledning och kan innebära:

  • personlig utveckling i befintligt arbete
  • karriärutveckling
  • förändringsbehov t.ex. behov av omställning till annat arbete

Humanus erbjuder kvalificerade tjänster avseende bedömning, kartläggning och insatser med arbetslivsinriktning samt karriärutveckling för personal med behov av utveckling, rehabilitering eller förändring i förhållande till sitt arbete.

Vi börjar med ett introduktions- och kartläggningsmöte. Syftet med mötet är att skapa ett underlag för en uppdragsbeskrivning som synliggör processen och har en tydlig målsättning som möter dina behov och förväntningar.

Efter mötet arbetar vi fram en program för dig och din chef att ta ställning till.

För Humanus är alltid våra klienter i centrum. Därav blir dina förväntningar viktiga att synliggöra. Vi arbetar coachande med ett icke-värderande förhållningssätt och främst handlar det om hur vi kommunicerar med äkthet och lyssnande inställning, med tillit och respekt för varje individ. Våra konsulenter är erfarna och kompetenta och experter på coachande kommunikation som leder till insikt, trygghet i att fatta egna beslut och sätta mål. Vi har också expertis inom rehabilitering och psykologi.

Vi respekterar alltid din integritet och våra konsulter har tystnadsplikt.

Här kan du ladda hem informationsblad med mer information:

 Infoblad för personal

 Infoblad för personalansvarig


Kontaktperson: Niclas Göransson, 0709-92 65 16, niclas.goransson@humanus.se