fbpx

Akademikerspåret Korta vägen

Korta vägen

Akademikerspåret Korta vägen är för dig som har en akademisk utbildning från ett annat land än Sverige eller om du har svenska akademiska studier och är inskriven i t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin. Det är arbetsförmedlingen som beslutar om du är berättigad till denna tjänst.

Målet med utbildningen är att öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande studier.

För dig med utländska akademiska studier: Utbildningen kan pågå under sex månader och planeras och genomförs enligt dina behov. Efter test och kartläggning väljer du tillsammans med oss och Arbetsförmedlingen vilka moduler som ska ingå i ditt spår som är antingen arbete eller studier.

För dig med svenska akademiska studier: Målet med utbildningen är att öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Genom utbildningen får du ökade möjligheter till anställning eller rekommendation kring eventuella behov av kompletterande studier. Den här utbildningen är drygt 4 månader lång och innehåller olika yrkesinriktade aktiviteter varav en längre period på en arbetsplats. Utbildningen är på heltid och genomförs i Malmö.

Moduler som kan ingå är (språkmoduler utgår om du har svenska akademiska studier):

  • Inledande och avslutande språktest
  • Kartläggning
  • Akademisk vägledning
  • Metodik inom högre utbildning, analysmetod samt källkritik
  • Arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad
  • Yrkescoachning
  • Akademisk svenska inför yrkesområdet
  • Yrkesspecifikt innehåll
  • Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen i svenska är på avancerad nivå och du bör vara klar med din Sfi. Utbildningen kan också komma att ges på engelska.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Arbetsförmedlingen.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt att gå utbildningen.Korta vägen informationsblad för dig med utländska akademiska studierInformation in english, Korta vägen (the short track)Korta vägen informationsblad för dig med svenska akademiska studier