Ystad

UTBILDNING

Start av näringsverksamhet

Affärsidé, företagsekonomi, marknadsföring  och administration

Utbildningens rikttid: 5 veckor

Utbildningen Start av näringsverksamhet är en arbetsmarknadsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. För dig som arbetssökande och ser eget företag som alternativ ger utbildningen de grundkunskaper du behöver. Du får dessutom rådgivning och support angående skapande av affärsplan, marknadsföringsstrategi samt genomförande av marknadsanalys. Din affärsidé prövas, finjusteras och konkretiseras.

Informationsmöte om kursen och kursstart sker hos Arbetsförmedlingen
– vid intresse, kontakta din handläggare!

Kursort: Trelleborg
Alt. kursorter: Skurup, Svedala, Vellinge, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo

Kontaktperson, Humanus:
Anita Jakobsson, Tel 0709-66 09 06, anita.jakobsson@humanus.se

pdf-symbol
Infoblad_Start av näringsverksamhet


Introduktion till arbete.

Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov.

Tjänsten inleds med att du tillsammans med din Arbetsförmedlare och oss gör en planering för din tid hos Humanus.

Introduktion till arbete innehåller två delar:

Del 1, Orientering mot Arbete och
Del 2, Arbetsprövning.

Läs mer om Introduktion till arbete här.

pdf-symbol


Infoblad-Ystad-Introduktion-till-arbete


Karta Ystad

Klicka på bilden för förstoring

Grundläggande moduler

Humanus erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen ”Grundläggande Moduler” som ska hjälpa dig i din etablering på den svenska arbetsmarknaden. Du får en klar bild av hur det svenska samhället  och den svenska arbetsmarknaden fungerar och förbättrar dina  kunskaper i det svenska språket. Efter din tid på Humanus ska du vara närmare ett jobb eller vara redo att börja en utbildning.

Utbildningen består av olika moduler som går att kombinera och innehåller bl.a. svenska, studie – och yrkesvägledning, svensk arbetsmarknad, data och praktik.

Läs mer om Grundläggande Moduler här.

Informationsblad på flera språk (pdf-filer):

Svenska – Grundläggande Moduler

Arabiska – المودیلات الأساسیة

Dari – واحدهای بنیادی

Engelska – Basic modules

Franska – Modules de base

Persiska – واحدهای ﭘﺎیه

Polska – Podstawowe moduły

Romani – Fundamentalna modelija

Ryska – Основ ные (базовые) Модули

Somaliska – Maad dooyinka aasaasiga ah

Spanska – Módulos Básicos

Thai-  บทเรียนโมดูลพืน้ ฐาน

Tigrinska – መሰረታውያን መለክዒታት


Min väg till arbete

Humanus erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården ”Min väg till arbete” som ska hjälpa dig i din etablering på arbetsmarknaden. Du får en klar bild av hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar. Efter din tid tillsammans med oss på Humanus ska du ha en bild av din framtida yrkesinriktning och vara närmare ett jobb eller vara redo att börja en utbildning.

Läs mer om Min väg till arbete här.

pdf-symbol
Infoblad-Min-väg-till-arbete


 Omställning/Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi erbjuder ett upplägg som i grunden utgår från en insats om 6 månader. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Läs mer om omställning >