Ronneby

Stöd och matchning ✮✮✮

Är du redo för jobb?

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. “Konkreta arbetsgivarkontakter – snabbaste vägen till jobb”De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig.

Aktiva jobbagenter, konkreta arbetsgivarkontakter och matchning – den rakaste vägen till jobb.

Varje torsdag kl 13-15

Information om Stöd & Matchning

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen till Soft Center, Fridhemsvägen 8

Känner du dig inte helt redo för jobb just nu?

Du vill kanske välja en ny inriktning, eller är osäker på vad du vill och kan jobba med. Då får du stöd av oss. En handledare finns vid din sida och tillsammans kartlägger vi din arbetsmarknad och din väg till jobb. Våra insatser leder till jobb och du kan få hjälp med dina ansökningshandlingar, delta i givande workshops, hitta praktik, göra studiebesök, hitta rätt företag, träna inför en intervju eller förbereda dig för studier. Alla våra handledare är stödjande och drivande. De är experter på arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen. Alla har breda kunskaper om marknadens behov och efterfrågan och goda kunskaper om olika branscher och enskilda yrkesområden.

Vi gör dig redo för jobb!

Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt stöd för att bryta sin arbetslöshet.

STOMKNAPP

Läs mer om Stöd och matchning här.

pdf-symbol
Infoblad Stöd och matchning Blekinge


svenskahaftenGrundläggande moduler

Humanus erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen ”Grundläggande Moduler” som ska hjälpa dig i din etablering på den svenska arbetsmarknaden. Du får en klar bild av hur det svenska samhället  och den svenska arbetsmarknaden fungerar och förbättrar dina  kunskaper i det svenska språket. Efter din tid på Humanus ska du vara närmare ett jobb eller vara redo att börja en utbildning.

Utbildningen består av olika moduler som går att kombinera och innehåller bl.a. svenska, studie – och yrkesvägledning, svensk arbetsmarknad, data och praktik.

Läs mer om Grundläggande Moduler här.

Informationsblad på flera språk (pdf-filer):

Svenska – Grundläggande Moduler

Arabiska – المودیلات الأساسیة

Dari – واحدهای بنیادی

Engelska – Basic modules

Franska – Modules de base

Persiska – واحدهای ﭘﺎیه

Polska – Podstawowe moduły

Romani – Fundamentalna modelija

Ryska – Основ ные (базовые) Модули

Somaliska – Maad dooyinka aasaasiga ah

Spanska – Módulos Básicos

Thai-  บทเรียนโมดูลพืน้ ฐาน

Tigrinska – መሰረታውያን መለክዒታት


Omställning/Outplacement

Har du medarbetare som inte fungerar i sin nuvarande yrkesroll eller står ni inför en omorganisation där övertalighet kan bli aktuellt? Låt oss på Humanus hjälpa dina medarbetare till nästa steg i karriären!

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi erbjuder ett upplägg som i grunden utgår från en insats om 6 månader. Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Läs mer om omställning >