Hur kan jag ansöka?

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildning

Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling

För att ansöka till utbildningen krävs:

Grundläggande behörighet (=gymnasieexamen) för yrkeshögskolestudier och särskilda förkunskaper genom att du har minst betyget E (godkänt) i:

  • Matematik 2 (matematik B) eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 5 (Engelska A eller motsvarande kunskaper
  • Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande kunskaper
  • Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande kunskaper

eller motsvarande.
Motsvarande kan vara utländsk utbildning eller att ha tillgodogjort sig kunskapen på annat sätt.

Uppfyller du kraven och har betyg fyller du i ansökan och bifogar dina betygskopior.

Det går att ansöka utan att uppfylla ovanstående. Då bedöms din lämplighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Har du grundläggande behörighet men saknar särskilda förkunskaper?

Du kan ansöka.
Anser du att du har kunskaper som motsvarar de i den särskilda behörigheten kan du göra prov hos oss. Klarar du provet/proven är du behörig för att gå utbildningen. Vi kan dock inte ge betyg så det är endast för denna utbildning du blir godkänd.

Har du inte kunskapen? Vi kan erbjuda preparandkurs i Matematik 2 och Programmering 1. Klarar du kursen/kurserna är du antagen till utbildningen.
Preparandkurs i Matematik är 2 veckor och i Programmering är 1 vecka lång. Preparandkurserna genomförs efter sista ansökningsdag.

Gällande preparandkurs i Matematik har vi ett individuellt upplägg där du antingen kan genomföra den på distans eller med handledning hos oss. Kontakta utbildningsledaren

För preparandkurs i programmering har vi två tillfällen innan kursstart och kan även erbjuda individuell prövning. Läs mer under Antagningsprov och preparandkurs.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du söka våra utbildningar ändå

Om du saknar den formella behörigheten i något av de antagningskraven, men anser att du har kunskaperna som krävs och är kvalificerad för att tillgodogöra dig utbildningen, kan du ansöka. Denna lämplighet måste då styrkas på något sätt – det kan vara att du har erfarenhet inom området t.ex. från arbete eller egna projekt, eller att du har en annan utbildning som täcker kunskaperna i det/de aktuella ämnet/en. Vill du ansöka inom denna kategori fyller du i ansökningsformuläret och anger i ”Övrigt”-rutan att du önskar få din lämplighet prövad och du markerar din ansökan med ”Reell kompetens”. Vi kontaktar dig därefter.

Kan du inte styrka din behörighet via intyg, betyg, erfarenhet eller prov finns möjligheten att söka in enligt yrkeshögskolans förordning kap.3 – 4§. Om vi finner dig lämpad att tillgodogöra dig utbildningen och bedömer att efteråt har du förutsättningarna för att kunna utföra yrket, finns det möjligheter för oss att behörighetsförklara dig. Det är dock begränsat antal platser och mycket få av de sökande som kan antas enligt denna regel. Vill du ansöka inom denna kategori fyller du i ansökningsformuläret och anger i ”Övrigt”-rutan att du önskar få din lämplighet prövad och du markerar din ansökan med ”20% regeln”. Vi kontaktar dig därefter.

Ansökningsblankett hittar du här >

Har du frågor kring utbildningen och ansökan? Tveka inte att kontakta oss.

Utbildningsledare:
Sattar Sager
Tel 0708-66 96 19
sattar.sager@humanus.se