Välkommen till Humanus

Stöd och matchning

sodomatchning_start

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig.

Aktiva jobbagenter, konkreta arbetsgivarkontakter och matchning – den rakaste vägen till jobb.

Läs mer om tjänsten Stöd och matchning

Vägen till jobb
– arbetsmarknadstjänster

gbg-int2

En stor del av Humanus verksamhet är tjänster inom området arbetsmarknad med Arbetsförmedlingen och kommuner som uppdragsgivare. Vi har lång erfarenhet och kvalificerad personal för att vägleda, förbereda och förmedla arbete till flera målgrupper.

Läs mer >


yh_staendeYrkeshögskole-
utbildning
startar i höst:

Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling, 400 YH-poäng

bild_YH-OS

Är du intresserad av programmering och vill vara säker på att få jobb? Ansök då till vår utbildning Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling! Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet och innehåller en stor del lärande i arbete (LIA) d.v.s. att du genomför delar av utbildningen ute på företag. Alla lärare på kursen är också från arbetslivet vilket garanterar att du får aktuell och relevant kunskap. Objektorienterad programmering med Java och .NET är det som i störst utsträckning efterfrågas i branschen. Du får under utbildnignen lära dig att designa webbapplikationer, mobila applikationer och nätverksapplikationer.

Nu har du chansen att utbilda dig för att arbeta inom ett spännande område med en bra arbetsmarknad. Behovet av medarbetare med de kunskaper utbildningen ger är mycket stort och kommer att fortsätta växa.

Utbildningen innehåller totalt 22 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet.

yh-knapp

Vad är Yh- utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning, Yh-utbildning, är en studiemedelsfinansierad eftergymnasial utbildningsform. Yh-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Läs mer om utbildningen …